Skip to main content
 • Mindfulness quotes en gedichten


  Mindfulness quotes en gedichten

You can't stop the waves, but you can learn to surf

Swami Satchitananda


Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier gericht in het hier en nu niet (ver)oordelend

Jon Kabat-Zinn


Vrede
“Vrede kan alleen in dit moment bestaan. Je kunt wel steeds zeggen: “Wacht tot ik dit af heb, daarna ben ik vrij om in vrede te leven”.
Wat is “dit”? Een diploma, een baan, een huis, het betalen van een schuld?
Als je zo denkt zal de vrede nooit komen.
Er is altijd een ander “dit”, dat het huidige volgt.
Als je niet in dit ogenblik in vrede leeft, zul je er nooit toe in staat zijn.
Als je echt in vrede wilt zijn, moet je het nú zijn.
Anders is er alleen maar “de hoop op ooit vrede”.

Thich Nhat Hahn, De zon in je hart.


Alleen door voortdurend te blijven oefenen in elkaar afwisselende aangename en onaangename situaties verwerven we echte kracht. Wanneer we accepteren dat pijn inherent is aan het leven, en we vanuit dit inzicht ons leven leiden, scheppen we condities voor geluk.

Suzuki Roshi


God, schenk mij de kalmte om te accepteren
wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
En de wijsheid om het verschil te kennen.

- Oorspronkelijke bron onbekend –


Mindfulness quotes en gedichten

De adembeweging is vergelijkbaar met de beweging van de oceaan: je voelt in- en uitademing als eb en vloed, contractie en extensie, opname en verspreiding, ontvangen en schenken, ontstaan en vergaan...

Ad van Dun


Erbij blijven

‘Herinner jezelf voortdurend dat je je lichaam kunt gebruiken als een weg naar je bewustzijn. Dat kan heel eenvoudig door op je houding te letten. Je zit waarschijnlijk als je dit leest. Wat zijn op dit moment de gewaarwordingen in je lichaam? Als je ophoudt met lezen en gaat staan, voel dan de beweging van het staan, van het lopen naar de volgende activiteit, van hoe je gaat liggen aan het einde van de dag. Ben in je lichaam als je beweegt, als je ergens naar reikt, als je je omdraait. Zo eenvoudig is het.

Oefen geduldig met voelen wat er is – en het lichaam is er altijd. Maak het tot een tweede natuur om zelfs de kleinste bewegingen die je maakt op te merken. Als je iets aan het pakken bent, ben je er al mee bezig; je hoeft niets extra's te doen. Merk simpelweg op dat je iets pakt. Je beweegt. Je kunt jezelf trainen om in het hier en nu te zijn en je kunt dat gevoel ontwikkelen.

Het is heel simpel. Oefen steeds weer om je aandacht terug te brengen naar je lichaam (als middel om in het nu te zijn). Hoe paradoxaal het ook klinkt, het lijkt een inspanning, maar het werkt ontspannend om steeds maar weer naar het huidige moment terug te keren. Het stelt ons in staat niet alleen tijdens meditatie bewust bezig te zijn, maar veel vaker bewust in het leven te staan. Onderschat de kracht niet die je kunt ervaren door eenvoudige bewegingen van je lichaam gedurende de dag te voelen.

Aangepaste tekst van J.Goldstein (1993), Insight Meditation


“ If you change the way you look at things, the things you look at change...”

Dr. Wayne Dyer


“ Hoe zouden wij die oude mythen kunnen vergeten die aan de wieg van alle volkeren staan. De mythen over draken die op het allerlaatste ogenblik in een prinses veranderen. Misschien zijn alle draken uit ons leven wel prinsessen die er alleen maar op wachten ons eens mooi en moedig te zien. Misschien is al het verschrikkelijke in diepste wezen wel het hulpeloze dat ons om hulp vraagt.
En dan mag u (.....) niet schrikken als er voor u verdriet opdoemt, zo groot als u nog niet eerder hebt gezien; als er zoals licht en wolkenschaduwen een onrust over uw handen komt en over uw hele doen en laten. U moet denken dat er iets met u gebeurt; dat het leven u niet heeft vergeten; dat het u in zijn hand houdt; het leven zal u niet laten vallen. Waarom wilt u een of andere verontrusting, een of andere zwaarmoedigheid van uw leven buitensluiten, nu u niet weet wat die gevoelsaandoeningen in u teweegbrengen? ”

Uit: Brieven aan een jonge dichter, Rainer Maria Rilke


Wilde Ganzen

Je hoeft niet goed te zijn.
Je hoeft niet op je knieën
honderden kilometers door de woestijn voort te kruipen, vol berouw.
Je hoeft alleen maar het zachte wezen van je lichaam
te laten liefhebben waar het van houdt.
Spreek tot me over wanhoop, de jouwe, en ik zal over de mijne vertellen.
Intussen draait de wereld door.
Intussen bewegen de zon en de heldere kristallen van de regendruppels
zich voort over de landschappen,
over de grasvlaktes en de krachtige bomen,
de bergen en de rivieren.
Intussen maken de wilde ganzen hoog in de heldere blauwe hemel,
zich op om weer huiswaarts te keren,
Wie je ook bent, het doet er niet toe hoe eenzaam,
de wereld biedt zichzelf aan in je verbeelding,
spreekt tot je als de wilde ganzen hard en opwindend,
keer op keer jouw plaats verkondigend
in de orde der dingen.

Mary Oliver


Ga naar de rand”, zei de stem

“Nee”! Zeiden ze, “dan vallen we”

“Ga naar de rand”, zei de stem

“Nee”! Zeiden ze, “dan worden we over de rand geduwd”.

“Ga naar de rand”, zei de stem.

En ze gingen

en ze werden geduwd

en ze vlogen.

Guillaume Appolinaire


De herberg

Mens-zijn is een herberg;
elke dag komen er nieuwe gasten.

Vrolijkheid, somberheid, laagheid,
even een helder moment
als onverwachte bezoeker

Verwelkom ze en biedt ze een gastvrij onthaal!
Ook al zijn het een hoop zorgen
Die jouw huis overhoop halen.

Behandel toch elke gast met respect.
Misschien ruimt hij bij je op
om zo plaats te maken voor iets anders, iets fijns.

De sombere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid,
Treed ze lachend bij de deur tegemoet
en nood hen binnen

Wees dankbaar voor iedereen die komt.
Want ieder van hen is gestuurd
Als een gids uit het onbekende

Bewerkt uit:
Barks, C. The Essential Rumi, San Fransisco: Harper, 1997


Van Binnen naar Buiten

Er zijn twee soorten intelligentie:
een wordt verworven, zoals een kind op school
feiten en begrippen uit zijn hoofd leert,
door boeken en door wat de leraar zegt,
informatie verzameld uit de traditionele
en de nieuwe wetenschappen.

Zo'n intelligentie helpt je vooruit in de wereld
Door je vermogen om informatie te bevatten
kom je onder of boven anderen te staan.
Met deze intelligentie drentel je door de velden
van kennis, erin en eruit,
en zo krijg je steeds meer aantekeningen op je conduitestaat.

Er is een andere staat, een die reeds
compleet is en die onaangetast is in jou.
Een bron die zijn bassin overstroomt.
Een frisheid in het midden van de borst.
Deze intelligentie vergeelt niet
en stagneert niet. Zij is vloeibaar
en beweegt niet van buiten naar binnen
door het loden buizenstelsel van doorgrondend leren.

Dit tweede kennen
is een fontein
van binnen
naar buiten

Jalal al-Din Rumi
Perzisch dichter en mysticus
1207-1273


We kunnen proberen het oncontroleerbare te controleren door ons heil te zoeken bij zekerheid en voorspelbaarheid, altijd in de hoop comfortabel en veilig te zijn. Maar de waarheid is dat onzekerheid en angst nooit te vermijden zijn.
De centrale vraag is niet hoe we onzekerheid en angst moeten vermijden, maar hoe we kunnen omgaan met ongemak.
Hoe oefenen we in problemen, in al onze emoties, in de onvoorspelbare gebeurtenissen van een doodgewone dag? Wanneer we twijfelen of we daar wel toe in staat zijn, kunnen we onszelf de vraag stellen: “Wil ik volwassen worden en het leven direct ervaren of wil ik in angst leven en sterven.

Pema Chödron


Gezonde zaadjes werken hetzelfde als antilichamen. Wanneer er een virus in onze bloedbaan binnendringt, wordt het omgeven door antilichamen die ervoor zorgen dat het zijn schadelijke werking verliest. Hetzelfde gebeurt met onze psychologische zaden. Als we zaadjes planten die gezond, heilzaam en verfrissend zijn, zullen die voor onze negatieve zaden zorgen, zelfs zonder dat we erom vragen. Maar daarvoor moeten we een flinke voorraad verfrissende zaadjes kweken.

Ontleend aan: "Iedere stap is vrede"
van Thich Nhat Hanh.

Mindfulness boekentips

 • Waar je ook gaat, daar ben je, Jon Kabat-Zinn
 • Handboek meditatief ontspannen, Jon Kabat-Zinn
 • Mindfulness, Een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld, Mark Williams & Danny Penman
 • Mindfulness en bevrijding van depressie, Mark Williams et al.
 • Angst beheersen met aandacht, Jeffrey Brantley
 • Het gras wordt groener, Thich Nhat Hanh
 • Mindfulness, David Dewulf
 • Mindfulness, Edel Maex

“Discipline involves organising one's day around activities that have meaning and value to oneself and
that therefore support a sense of personal worth”

Kathleen Speeth


Veelgestelde vragen over de mindfulness training

Wat is mindfulness?

De mindfulness training

Vergoeding

SeeTrue is er ook voor jou!

Breed aanbod

Kies tussen een groepstraining, een buddy training of een individuele training!

Ook online

Seetrue verzorgt ook online mindfulness trainingen

> 6000 deelnemers

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers

Professionele trainers

SeeTrue trainers zijn allemaal VMBN categorie 1 gecertificeerd

Scherp geprijsd

Je betaalt voor een mindfulness groepstraining max € 290. Meer info.